Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (tzw. certyfikat energetyczny) wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dna 1 stycznia 2009. Ich celem jest poprawa sprawności energetycznej budynków, poprzez kreślenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną pierwotną i końcową. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Ważdność takiego świadectwa to 10 lat.

Świadectwo energetyki energetycznej jest obligatoryjne dla:

  • budynków sprzedawanych na podstawie umowy sprzedaży,
  • lokale sprzedawane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • budynki i lokale wynajmowane
  • budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Wycena wykonywanego przez nas świadectwa jest indywidualna, zależy od ilości i rodzaju lokali/budynków. Zapraszamy do kontaktu!